Sådan startede min interesse for fiskeri,
og her er mine favoritfiskepladser

Starten
Tempelkrogen
Inderbredningen
Vellerup Vig
Yderbredingen
Yderbredningen, Holbæk-siden
Skansehage og Korshage
Flydering, kajak eller båd

 

 

 


På fiskeri i Isefjorden

Jeg fik min første stang, da jeg var 5 år. Det var en gammel stålstang med et endnu ældre Abu-hjul. Jeg fiskede, når jeg var hos familien på den jyske vestkyst. Det meste foregik i Ringkøbing fjord efter skaller og ål, og sådan forsvandt mine sommerferier år efter år.

Rigtig fart over fiskeriet kom der, da jeg fyldte 11 år og drønede rundt med min far i jagten på hornfisk, torsk og flade. Senere købte familien et sommerhus i Rørvig, og det var lykken med førsteklasses fiskevand lige uden for døren. Jeg tog oftest på Skansehage, og da jeg her nappede min første havørred på 1,5 kg., blev den stolt blev fremvist til hele familien ved hjemkomsten. På kysten mødte jeg efterhånden en masse rare, ældre og især fiskekyndige lystfiskere, og de skjulte ikke deres viden for mig. Langsomt fik de lært mig de bedste fiskepladser og fangststeder, og selv om det stadig i lange perioder mest var hornfisk og torsk jeg fangede, så lærte jeg også en masse om havørrederne, ligesom jeg enkelte gange havde én på land.

Mørrum - Sverige med to-håndsstang

Da jeg senere lærte en med yngre mand med kørekort at kende, udvidedes mit fisketerritorium til det meste af Isefjorden. Vi var af sted hver weekend, indtil interessen for pigerne tiltog så meget, at stængerne blev lagt helt på hylden i nogle år. Efterhånden vendte lysten til fiskeriet dog tilbage igen, eller også var det interessen for det modsatte køn, der dalede! Jeg havde nu selv fået kørekort og kunne låne den gamles bil, og hver eneste weekend gik igen med fiskeriet.

I 20-års alderen ville ryggen ikke mere, og jeg var overbevist om, at jeg havde kastet med min sidste spinnestang. I et sidste desperat forsøg på at bibeholde min store interesse, købte jeg min første fluestang og oplevede det skønne, at ryggen ikke led samme overlast som ved spinnefiskeriet. Efter en del græstræning udført efter et lille hæfte fra Fisk og Fri var det tid til kysten igen. Ak og ve – der gik helt kage i det – jeg måtte konstatere, at der er langt fra græstræning til kystfluefiskeri. Endnu engang var det en ældre rutineret fisker, som fik min teknik på rette køl. Efter lidt mere træning, begyndte det at blive lettere med den lange snøre. Jeg havde troet, at det først og fremmest handlede om at kaste så langt som muligt uden hensyntagen til teknik eller kvaliteten i kastet.

I pool 4 Mørrum

På dette tidspunkt var der stadig ikke så mange fluefiskere på kysten, og man oplevede ofte at blive betragtet som en mellemting mellem en snob og en særling – ja mange gad såmænd ikke engang hilse og da slet ikke at give tips fra sig. Så jeg måtte virkelig knokle for mine første fluefangede kystørreder, og var helt henvist til at læse om teknikken i diverse fiskeblade. Efterhånden fik jeg lært at bruge øjnene og fiske på de rigtige steder, som ikke nødvendigvis lå 40 m ude, men oftest meget tættere land. Et kvaliceret kast på 15 m er langt mere effektivt end at knokle linen 40 m ud.

Her fik jeg spændt stangen rigtigt godt op

Jeg gik i mange år med mit fluesæt fra Fisk og Fri, indtil jeg fik prøvet en anden stang. Det var en Hardy, og det var en helt anden fornemmelse, og straks fik mit fiskeri et løft. Så der var jo ikke andet for end at få sparet sammen og købt sig en ny Hardystang. Ih hvor var jeg glad og stolt over den, men måtte også erkende, at der faktisk gik lang tid, inden jeg kunne udnytte stangens kvaliteter fuldt ud.

Som fluefisker er det helt naturligt, at interessen for fluebinderi også melder sig - således også for mig. Efter at have forsynet mig med diverse fluebinderredskaber kløede jeg på med stor energi, og mine fluer lignede noget, der var løgn – skæve og dårligt bundne var de. Men også på dette område holdt interessen længe nok til, at jeg efterhånden lærte de forskellige bindeteknikker. Og hvor var jeg stolt, da jeg fangede min første ørred på egen opfundne og hjemmebundne flue. I dag kan jeg ikke huske fluens udseende, men fange fisk, det ku’ den.

og så gik det alligevel galt  - fluen havnede i træerneJeg har nu fluefisket i snart 20 år og er heldigvis med tiden blevet en del klogere. Fluefiskeriet er også blevet meget lettere med de nye typer stænger og liner, som man kan købe i dag. Samtidigt er det blevet meget billigere at begynde som fluefisker, og overalt bliver der tilbudt kastekurser.
At starte på fluefiskeriet i dag skal ingen lade sig afskrække af; men der skal stadig lægges en god del træning på græsset, for det lønner sig.


Tempelkrogen

Her fisker jeg en del efter ørreder, men dog kun i de kolde måneder . Til spin brugte jeg tidligere Sølvpil. Efter jeg skiftede til flue, har jeg brugt en del forskellige fluer, men mest Grå Frede, Juletræet og Mickey Finn. Man kan stort set fiske i hele Tempelkrogen, men husk fredningen, da det ellers kan koste dyrt. Man kan med stor fordel bruge flydering eller kajak, og dermed gennemfiske et langt større område.


Fluekast er ikke nemt i vindstille vejr


Inderbredningen

Her er der mange hornfisk i sæsonen, og der fanges der en del fra stenene. Det bedste stykke er efter min mening ca. midt på stenene og ud til broen. Den lille tange, man kan se ved lavvande, er et godt sted til ørreder. Fra svinget, når du kommer fra Roskilde-siden, og er kørt over broen kan der i perioder stå mange ørreder, men pas på, når der er udsat yngel, så står de ofte her. Skift sted, hvis du begynder at fange de små ørreder, da de ikke tåler en masse kroge i kæften og er de fisk, du skal fange næste år. Strækket op mod ishuset på Holbæk-siden er godt stræk, og husk at fiske den lille bugt af bag ved ishuset.
På Roskilde-siden skal man være opmærksom på fredningen. Du må starte dit fiskeri, når du kommer til de gule sten, og kan så fiske et langt stykke ud mod Bramsnæs. Hvis du går helt ud til Bramsnæs, er her meget hurtig dybt vand .


Smuk natur og var det ikke for alle bilerne, der drøner forbi, var jeg der nok oftere


Vellerup Vig

Det er nok det mest kendte stykke i Isefjorden og trækker derfor en del lystfiskere til – ofte også for mange. Her er også fredning. Du må fiske fra den gamle færgebro og ud ad vigen. Kommer du en dag, hvor der er mange fiskere - prøv at gå så langt ud, du orker. Derude ligger der faktisk en masse gode stræk, så behøver du ikke at stå skulder ved skulder. Den bedste periode er, når isen bryder - så gælder om at være på pletten.


I min lille flydering


Yderbredingen

Her har jeg fanget min største ørred i Isefjorden. Det var den 23-12-1997. Jeg fiskede i en østenhyler af den anden verden. Jeg var kørt til varmeværket for at fiske inde i bugten. Der gik kun en enkelt lystfisker, han havde ikke fået andet en et par småfisk, men fiske det skulle jeg. Jeg startede ca. midt på stykket for at fiske ned mod bunden af bugten. Jeg havde vel fisket en times tid, da hugget kom helt ude i kastet. Jeg troede først, at der var tale om småfisk, da den ikke gjorde meget væsen af sig. Efter at jeg havde fået den ind på lidt lavere vand, gik den fuldstændig grassat. Da den sprang ud af vandet første gang, opdagede jeg, at der virkelig var størrelse på fisken, og jeg begyndte at dirre.
Den var meget stor, og det blev et langt tovtrækkeri med lidt line ind på hjulet og så et langt udløb. Lidt line ind og ud igen. Sådan gik de 20 minutter, indtil den havde brugt alle kræfterne. Da jeg ikke havde noget net, måtte jeg kane den ind til bredden og op på land. Med fisken sikkert på land mærkede jeg først, at jeg var fuldstændig lam i armene. Bæstet vejede 6,5 og var lynene blank - en utrolig smuk fisk, og den største Isefjorden har bragt mig.
Man kan endvidere køre ud til vindmøllerne og ud til kysten. Her skal man dog spadsere en del helt ud til den lille ø, hvor der bliver der landet mange fisk. Kysten ser lidt ensformig ud, men er et godt stykke. Fisk dette stykke når ørrederne er på vej ind eller ud.


Desværre har jeg ikke billeder af fisken - fisken her er taget i Roskilde Fiskeland


Yderbredningen, Holbæk-siden

Her er der mange rigtig gode steder. Jeg har ikke fisket så meget på dette stykke, men ved, at man fisker i selve løbet. Pas dog på! der er meget dybt - et skridt for langt ud og du står på 15-16 meter. Her er der ørreder hele året.


Jeg har trænet mange timer i Roskilde Fiskeland med fluestangenSkansehage og
Korshage
Disse 2 steder er forrygende fiskesteder. Jeg driver fortrinsvis natfiskeri på disse steder, da ørreden her står tæt på land. Der er ikke plads til så mange fiskere på Skansehage - så vis hensyn! Man kan fiske fra Skansehage og helt om til Dybesø. Vi har med held brugt Montananymfe i str. 6-8, farven er underordnet. Prøv at hive fluen ind i et godt tempo, det plejer at gi’ bonus. Der står en masse fisk her om natten, og derfor er det unødvendigt at vade, da du skræmmer fiskene væk.


Med kæresten efter hornfisk


Flydering, kajak eller båd

Hvis du har adgang til flydering, båd eller kajak, kan du finde en masse gode steder, som kun sjældent bliver affisket . Jeg har selv fundet en del gode steder på denne vis. Så det er bare med at komme ud og fiske!


På træningstur med Tove

Knæk og bræk
Uffe - Fluffe